Nhằm nâng cao nhận thức của giáo viên, học sinh về vai trò của Pháp Luật, đồng thời nhằm tôn vinh Hiến pháp,Pháp Luật giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường. Hôm nay, nhân ngày Pháp Luật Việt Nam 9/11, toàn thể các giáo viên đồng loạt thực hiện và truyền tải đến các em học sinh các kiến thức Về Luật trẻ em 16 cho các em học sinh trong toàn trường trong tiết học Pháp Luật, qua tiết học giúp các em học sinh nhận biết và nắm rõ hơn về các Quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ và bổn phận của mình.z3866264746136_5460fb54a61203b7625ec3c9d011b377z3866219262720_d4685804c77fa30039ddab269b3dc14cz3866217890169_e9387e26c19d3e5fde57a4e6409d2cb8z3866319027611_db08ce1cf06cfe145e03cb9efff3d4d7z3866319027611_db08ce1cf06cfe145e03cb9efff3d4d7z3866191004962_181e7e8a62fb7275f17d04a0541742ec