HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC – NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2022 – 2023

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học 2022 – 2023 đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp Luật của nhà nước, cũng như làm tốt chức năng mà đơn vị vừa qua 08/10/2022, tập thể các Cán bộ viên chức người lao động của đơn vị trường Tiểu Học Lý Tự Trọng là long trọng tổ chức “Hội nghị cán bộ viên chức – người lao động” năm học 2022 – 2023. Trong hội nghị đã  báo cáo , kiểm điểm các hoạt động năm 2021 – 2022,  đề ra các phương hướng cho năm học 2022  -2023,đánh giá tổng kết nhìn lại các hoạt động, cũng như các công tác mà đơn vị đã thực hiện, đồng thời qua một buổi làm việc khẩn trương , nghiêm túc. Bà Đỗ Thị Cường – Bí Thư chi Bộ – Hiệu Trưởng nhà trường cùng bà Nguyễn Thị Thanh Hải – Phó Hiệu Trưởng – Chủ Tịch Công Đoàn trường đã lắng nghe  ý kiến đóng góp, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị từ các cán bộ,giáo viên một cách rõ ràng, minh bạch về các phương hướng cũng như chi tiêu nội bộ đến toàn thể cán bộ, giáo viên. Thực hiện ký kết giao ước thi đua giữa các tổ, ban ngành, đoàn thể. Đồng thời, trong hội nghị cũng tuyên dương khen thưởng các các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua.  Buổi hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp.z3784036337918_8630c8adcd1717d5d573df02f8410be6 z3784036399187_9be0764510a712405f817a740548ebcc z3784036489471_9b8fb2333cffdf522b29395c42facb5b z3784036509851_e41f0be338d1d490f1ca3af41ccfe19e z3784036518162_aa6bd0ea3c51c9cdc0dcfd6cd594afe5 z3784036526270_4faa64421f0091a90dd9933a701b3f96